PROGRAMY

 

Klub Seniora
czwartki, od godz. 17.00

Klub Brydżystów
środy, od godz. 17.00

Przedszkole
soboty od godz. 10.00

Klub Matki Polki ( dla młodych mam)
piątki, od godz. 10.00

Redakcja „Głosu Polonii"
poniedziałki od godz. 16.00

 

Podany projekt może ulec zmianom w zależności od ustaleń współorganizatorów niektórych imprez, oraz od tego, jakie fundusze uzyska Stowarzyszenie na swoją działalność.
O ewentualnych zmianach w programie oraz o godzinie i miejscu, gdzie odbywać się będą kolejne imprezy zawiadamiać będziemy przez wywieszanie ogłoszeń w lokalu Stowarzyszenia.