Historia zbiorowości polskiej na węgierskiej ziemi

historiaHistoria Polaków na węgierskiej ziemi jest prawie tak długa, jak historia tego kraju. Znane są powszechnie związki dynastyczne Piastów i Árpádów. Niektórzy historycy badający budowanie zrębów państwowości w Polsce i na Węgrzech uważają, że drugą żoną księcia Gézy, ojca pierwszego króla Węgier, św. Stefana była prawdopodobnie siostra Mieszka I - Adelajda, zaś drugą żoną Bolesława Chrobrego była Węgierka. Natomiast z całą stanowczością stwierdzono, iż córka Mieszka II (Rycheza lub Adelajda) oraz Elżbieta Łokietkówna trafiły na Węgry jako małżonki Béli I i Karola Roberta Andegaweńskiego. Ich synowie byli władcami Węgier: Géza I (1074-1077) i jego brat św. Władysław (1077-1095) oraz Ludwik Wielki (1342-1382), który był ojcem naszej królowej, św. Jadwigi. Z czasów panowania św. Władysława, notabene patrona dzisiejszej Polonii węgierskiej, kroniki odnotowały pierwszy przypadek uchodźstwa politycznego Polaków na Węgry. Otóż syn Kazimierza Odnowiciela, król Polski Bolesław II Szczodry po skazaniu na śmierć biskupa Stanisława i wskutek buntu możnowładców musiał uchodzić z synem i żoną z kraju i znalazł wtedy schronienie na Węgrzech.

Bővebben...

 

Zalążki i rozkwit ruchu polonijnego

zalazkiTrudno znaleźć taki zakątek na kuli ziemskiej, gdzie nie żyliby Polacy lub ludzie, w żyłach których płynie też krew polska. Różne były przyczyny zarówno samej emigracji z Polski, jak i różne okresy, kiedy występowała ona w mniejszym lub większym nasileniu. Wśród krajów przyciągających rzesze Polaków były zawsze Węgry, z którymi Polskę łączyła od wieków "tradycyjna" przyjaźń, oparta najpierw na kontaktach dynastycznych, a potem także kulturalnych, politycznych i gospodarczych.

Bővebben...

 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech

45_bemPrzez pryzmat faktów...

Żywy zawsze ruch polonijny na Węgrzech doznał w latach po zakończeniu II wojny światowej zastoju, bo taka była wola ówczesnych komunistów, którzy administracyjnie zlikwidowali wszystkie organizacje społeczne, w tym nasze polonijne. Dopiero w maju 1958 r. nadarzyła się okazja do wystąpienia przedstawicieli węgierskiej Polonii o zgodę władz na założenie organizacji polonijnej.

Bővebben...