60 urodziny "Bema"

0D0A904426 maja w Budapeszcie odbyła się świąteczna gala Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech. Stowarzyszenie to liczy w chwili obecnej około 500 członków, a zakładała je niespełna 20-osobowa grupa. Wszystko rozpoczęło się 60 lat temu. Po trwającej blisko 10 lat wymuszonej przez komunistyczny reżim lat 50-tych przerwie, odżyła zorganizowana działalność polonijna na Węgrzech i w maju 1958 r. powstało Polskie Stowarzyszeni Kulturalne im. Józefa Bema.

Bezpośredni wpływ na fakt ten miała pierwsza po 1956 r. wizyta polskiej delegacji partyjno-rządowej. A po niej grupie ówczesnych zapaleńców udało się pokonać trudności i jak się okazuje nie małe bariery. Zawiązała się bemowska rodzina i trwa szczęśliwie do dzisiaj.
Galę rozpoczął wernisaż wystawy składającej się z 10 plansz z życia stwarzyszenia, a jest ona wynikiem pracy redakcji "Głosu Polonii".

Każdy jubileusz dla organizacji jest wydarzeniem wyjątkowym i szczególnym tak więc uważaliśmy, że 60-lecie, które w tym roku obchodzimy - zobowiązuje nas do przypomnienia Państwu tego wszystkiego co zdołaliśmy udokumentować i co uważaliśmy za ważne - powiedziała w czasie otwarcia wystawy prezes "Bema" Korinna Wesolowski.

Na uroczystości zjechali goście z Wágier i zza granicy, senator RP Robert Gaweł, przedstawicielka Rady Polonii Swiata i EUWP Halina Subotowicz- Romanowa , przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Warszawy w osobach Tatiany Čepukoit i Andrzeja Grzeszczuka. "Wspólnota Polska" złotymi medalami "WP" odznaczyła panów Andrzeja Wesołowskiego i Andrzeja Straszewskiego, a srebrnymi Barbarę Pál i Bożenę Bogdańską-Szadai. Obecny był ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek wraz z małżonką, konsul RP Marcin Sokołowski. Wicepremiera RW reprezentował radca Zoltán Csallóközi, obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayne Słaba Ewa, wiceburmistrz Budapesztu dr Bagdy Gábor, burmistrz III dzielnicy Budapesztu Bús Balázs, burmistrz Isaszegu Hatvani Miklós. Specjalnie na bemowskie święto z warszawskiego Bemowa przyjechała delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego Zarządu Michała Grodzkiego. Bemowo i PSK im. J.Bema łączy umowa o partnerskiej współpracy, dzięki której m.in odnowiony został sztandar "Bema", a właśnie podczas gali sztandar ten został uroczyście poświęcony przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Przybyła p.o. przewodniczącego OSP Małgorzata Soboltyński i wiceprzewodniczący OSP Zsolt Bátori. Galę zaszczycili dawni prezesi PSK im. J.Bema: Halina Csúcs, Aldona Héjj, Alicja Nagy, Andrzej Wesołowski i Władyslaw Wiśniewski. Licznie przybyli członkowie stowarzyszenia i ich węgierscy przyjaciele. Całość ubogacił występ sławnego w calej Polsce Quartetu Obsession i okolicznościowe przyjęcie.

( b. fot. B.Pál)