Konferencja naukowa nt. Józef Bem w historii, kulturze i literaturze krajów Europy Środkowej

20180517 141918 masolataStowarzyszenie nasze wraz z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Loránda Eötvösa oraz Fundacją Badań nad Europą Środkową i Wschodnią im. św. Wojciecha były organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Józef Bem w historii, kulturze i literaturze krajów Europy Środkowej" zorganizowanej z okazji 60. rocznicy powstania PSK im. Józefa Bema.

Program konferencji był bardzo bogaty, a wykłady m.in. wygłosili: prof.Jerzy Snopek ( ambasador RP na Węgrzech), Baros Gábor, Lukács István, Szalai Attila, Wojciech Kaliszewski, Janiec-Nyitrai Agnieszka, Petneki Áron, Szalai Attila, Mitrovits Miklós, Andrzej Kowalak, Tomáš Móri, Mészáros Andor. Moderatorami byli: Ráduly Zsuzsanna, Nyitrai Zoltán i Attila Szalai.
Gości konferencji powitała prezes PSK im. J.Bema Korinna Wesolowski, a uczestniczyli w niej goście z Polski, Węgier, Słowacji i Czech oraz studenci ELTE. List specjalny do uczestników obrad przesłała ambasador Węgier w Polsce Orsolya Kovács. Konferencja odbyła się 17 maja na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie, a wsparcia finansowego w jej organizacji "Bemowi"
udzieliło Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier.
(red. fot. WK)