Spotkanie opłatkowe 2017

0D0A689510 grudnia PSK im. J. Bema wraz ze Stołecznym Samorządem Polskim w sali widowiskowej przy ul. Akadémia 1 już tradycyjnie zorganizowało polonijne spotkanie opłatkowe. Przybyli nań członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia, budapeszteńska Polonia.

Obecne były panie: Joanna Fabisiak poseł na Sejm RP, która w imieniu polskiego parlamentu złożyła świąteczne życzenia i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech dr Rónayné Słaba Ewa. Gospodarzami wieczoru byli: z ramienia SSP jego przewodnicząca dr Dorota Várnai, a z "Bema" prezes stowarzyszenia Korinna Wesolowski. Na uroczyste budapeszteńskie spotkanie opłatkowe przybył proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr., który po odczytaniu fr. Ewangelii wg. św. Łukasza pobłogosławił opłatki, a potem były życzenia, piękne kolędy z przybyłą z Białki Tatrzańskiej kapelą góralską "Som gorsi" bogaty i gustowny świąteczny stół z tradycyjnymi polskimi potrawami wigilijnymi przygotowanymi - co też jest już tradycją - przez mistrza kulinarnych smaków, starego przyjaciela tutejszej Polonii Leszka Cichockiego z Kamiennej Góry.

A wszystko to mogło dojść do skutku dzięki wsparciu Węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich oraz Samorządu Polskiego V dzielnicy Budapesztu Belváros - Lipótváros i naturalnie wysiłkom SSP i PSK im. J.Bema na Węgrzech.

(red. fot. B.Pál)