Uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

B130 czerwca, w wypełnionej po brzegi polskimi i węgierskimi pielgrzymami bazylice św. Stefana w Budapeszcie, podczas mszy świętej nastąpiło ukoronowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Koronacji dokonał prymas Węgier, arcybiskup-metropolita Ostrzyhomia-Budapesztu, kardynał Péter Erdő, który w kazaniu podkreślił, że to ważne, byśmy mieli rzeczywisty, prawdziwy obraz swojej przeszłości, tożsamości naszego narodu i obecnych wartości. Kardynałowi Węgier towarzyszyli polscy i węgierscy duchowni z przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski ks. bp. Wiesławem Lechowiczem i proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr. oraz biskupem pomocniczym, proboszczem bazyliki ks. bp. Györgyem Snellem na czele.

Bp. W. Lechowicz na zakończenie mszy świętej podziękował prymasowi Węgier za duchową opiekę nad osiadłymi tu Polakami.
W kulminacyjnym momencie mszy świętej, po dokonaniu koronacji obrazu, zespół Regle z Poronina wykonał pieśń „Madonno, Czarna Madonno", a polska artystka Angelika Korszyńska-Górny odśpiewała dawny węgierski hymn narodowy „Błogosławiona Dziewico Matko", w którym wybrzmiała modlitwa w intencji narodu węgierskiego i polskiego.

W budapeszteńskich uroczystościach, obok węgierskich parlamentarzystów z przewodniczącym ZN RW László Kövérem na czele uczestniczyli licznie przybyli polscy senatorowie z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, delegacja Polonii z Austrii, gdzie niedawno odbyła się koronacja tamtejszej kopii ikony MBCz., polscy i węgierscy wierni, członkowie polonijnej społeczności na Węgrzech. Obecna była także polska i węgierska młodzież, która po mszy świętej zebrała się na placu przed peszteńską bazyliką na świątecznym spotkaniu, wypełnionym koncertami polskich i węgierskich zespołów i wspólnym Domem Tańca. Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie polskiej młodzieży w obchodach koronacyjnych.

- Dzisiejsza koronacja będzie wzmocnieniem naszej wiary, ale też wielkiej przyjaźni, przyjaźni Polaków i Węgrów; jestem pewien, że nasza obecność i nasze rozmowy przyczynią się do tego, że nasza przyjaźń będzie trwała następne tysiąclecie – powiedział marszałek Senatu RP S. Karczewski na spotkaniu z młodzieżą przed bazyliką.

Inicjatorką koronacji budapeszteńskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i polsko-węgierskiego spotkania młodzieży była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Halina Csúcs Lászlóné, której za jej wysiłki podziękował podczas mszy świętej proboszcz bazyliki ksiądz György Snell.

„Spełniło się marzenie mojego życia. Jestem bardzo szczęśliwa" - powiedziała wówczas H. Csúcs i podkreśłiła: „Dla mnie Częstochowa to miejsce, które od wczesnej młodości dodawało mi sił. Miejsce to budowało nas jako ludzi, budowało nasz kraj i naszą społeczność. Pochodzę z miasta, z którego szła do Częstochowy druga najstarsza pielgrzymka w Polsce i to było dla nas wielkie święto. Pamiętam jak w latach 50. i 60. zabraniano oficjalnego pielgrzymowania, ludzie nie mogli iść z krzyżami, które im zabierano. Ale nie poddawali się i po drodze z napotykanego drzewa brzozowego robili nowe i nowe krzyże, a pielgrzymka zawsze docierała do celu i to nie byli ludzie starzy, większość młodzi. Pierwszy raz miałam szczęście iść w pielgrzymce z moją babcią, kiedy miałam sześć lat, a moje córki podobnie. Teraz one czekają, by ich dzieci dorosły i mogły wyruszyć do Częstochowy. Bycie tam to nie tylko zwykła modlitwa, nastrój, który był w kaplicy Matki Bożej i na placu, gdzie odbywały się uroczystości, jednoczył. Nie zapominajmy, że wiele razy nasze państwo upadało i jednak zawsze znajdowało siłę właśnie w ostoi polskiego odrodzenia. Częstochowa to też wyjątkowe miejsce w kontaktach polsko-węgierskich, bo przecież paulini pochodzą z Węgier, a być może jak mówią legendy również stąd pochodzi ikona MBCz. Jeszcze wiele bym oczekiwała w budowaniu wartości chrześcijańskich, zwłaszcza wśród ludzi młodych i wierzę w to, że właśnie Jasnogórska Pani pomoże w umacnianiu wiary, która scala naród. W Polsce jest to odczuwalne, ale tutaj owej nadziei jeszcze brakuje". Zapytana o motywy zainspirowania uroczystości powiedziała: „Uważałam, że sprowadzona tutaj w 2011 roku kopia ikony w roku 300-lecia koronacji częstochowskiej Jasnogórskiej Pani też musi otrzymać koronę i pierwsze moje kroki skierowałam do wielkiego przyjaciela Polski i orędownika kultu maryjnego, ks. bp. Györgya Snella, który nas bardzo wspierał i pomagał. Drugim był ks. Krzysztof Grzelak SChr., proboszcz naszej tutejszej polskiej parafii, a jak już była zgoda i dobra wola na podjęcie starań to zwróciliśmy się do władz węgierskich i polskich, które z wielką chęcią i oddaniem wsparły organizację koronacji i były jej motorem".

Budapeszteńską uroczystość koronacji swym patronatem objęli panowie: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Wota koronacyjne 28 czerwca zostały poświęcone w Częstochowie, a fakt ten stanowił jeden z najważniejszych celów tegorocznej już 6. Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Czarnej Madonny. Wierną kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej ofiarowali Węgrom tamtejsi paulini podczas 1. Pielgrzymki Narodowej Węgrów, w czerwcu 2011 r. Korony dla Matki Bożej i Dzieciątka zostały wykonane przez polskiego artystę Marka Ganewa. Do bazyliki wnieśli je ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Snopek oraz węgierski wiceminister ds. zasobów ludzkich odpowiedzialny za kontakty z Kościołami i narodowościami Miklós Soltész.
W koronę dla Matki Bożej wpisane są herby Polski i Węgier, a także dwie postacie: św. Stefana, który powierzył naród węgierski Maryi, i św. Jana Pawła II.

Organizację uroczystości wsparło także nasze stowarzyszenie.
Oto krótkie węgiersko-języczne sprawozdanie/beszámoló

(BB.Szadai, fot. B.Pál)