Polskie Lato - Węgierska Jesień

0D0A911426 października w salonie naszego stowarzyszenia odbyła się projekcja filmu zrealizowanego przez TVP na 50 rocznicę wybuchu rewolucji 1956 r. pt. "Polskie Lato - Węgierska Jesień", a także spotkanie z jego twórczynią Zofią Kunert.

Film przypomina dramatyczne losy powstania na Węgrzech w 1956 r., krwawo stłumionego przez wojska radzieckie. Opowiada również o postawie polskiego społeczeństwa, które udzielało Węgrom wszechstronnej pomocy.

Już 27 października 1956 r. poleciał do Budapesztu pierwszy samolot z darami, przede wszystkim z krwią dla rannych. O swym udziale w walkach na ulicach Budapesztu opowiadają m.in. Maria Wittner, Tibor Pakh, Ákos Engelmayer, Péter Palloi. Stosunek Polaków do powstania węgierskiego omawiają m.in. Franciszek Starowieyski, Urszula Kozioł, Anna Retmaniak, Jerzy Jaworski.
Gospodarzem spotkania i jego moderatorem był wiceprezes PSK im. J.Bema na Węgrzech Zoltán Nyitrai, a wśród gości obok członków stowarzyszenia, studentów i nauczycieli polonistyki ELTE m.in. obecne były panie dr Csúcs Lászlóné Halina rzecznik narodowości polskiej w ZN RW, Márta Gedeon - małżonka ambasadora RP na Węgrzech, dr Dorota Várnai przewodnicząca SSP i pan Márton Okos prezes Stowarzyszenia Tradycji Bathory-Bem. Program doszedł do skutku dzięki wsparciu Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier oraz Urzędu Miasta Opola.
(red. fot. B.Pál)