Solymár: spotkanie o godzinie "W"

 

Kp_470W dniu 1 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 na cmentarzu alianckim w Solymár koło Budapesztu gdzie spoczywają prochy  polskich lotników, którzy zostali zestrzeleni nad Węgrami, służąc w siłach  RAF-u , a w dniu 1 sierpnia 1944 roku lecieli na  pomoc walczącej Warszawie, już tradycyjnie o godz. "W"

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im.J.Bema było inizjatorem polonijnego spotkania upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego. Uroczystość, która w tym roku miała kameralny charakter swą obecnością zaszczycili przedstawiciele Ambasady RP w Budapeszcie z  panią charge de fires Agatą Zajegą i kierownikiem Referatu ds. Konsularnych Anną Derbin, przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych św. Wojciecha i Bema , obecny był również proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Karol Kozłowski SChr. , który wygłosił okolicznościową modlitwę, a Andrzej Wesołowski- świadek wydarzeń sprzed 67 lat podzielił się swoimi osobistymi wspomnieniami. Następnie złożono wieńce. Funkcję gospodarza spotkania z ramienia PSK im.J.Bema sprawowała  prezes Halina Csúcs, która przypomniała, iż godzina "W" była początkiem Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Bemowska tradycja zbierania się w dniu 1 sierpnia na cmentarzu w Solymár została zapoczątkowana przed siedmiu laty.

(b.)