50 lat Stowarzyszenia

50_BemInauguracja obchodów Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia

Obrady polsko-węgierskiego "Okrągłego Stołu", "Kultura - Polityka - Światopogląd. Polsko-węgierskie wzorce osobowe w aspekcie historycznym i współczesnym".

Prowadzenie: Attila Szalai, dyplomata b. dyrektor Instytutu Węgierskiego w Warszawie.

13 marca, godz. 17.00 - siedziba Stowarzyszenia
14 marca, godz. 11.00 - plac J. Bema
14 marca, godz. 16.00 - Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii (X dz. Állomás u. 10.)

Program:

13 marzec, godz. 17.00 - siedziba PSK im. J. Bema:
Obrady polsko-węgierskiego "Okrągłego Stołu", "Kultura - Polityka - Światopogląd. Polsko-węgierskie wzorce osobowe w aspekcie historycznym i współczesnym"
Prowadzenie: Attila Szalai, dyplomata b. dyrektor Instytutu Węgierskiego w
Warszawie
Referat wprowadzający: István Kovács, historyk, poeta, b. Konsul Generalny RW w Krakowie
Wprowadzenia do dyskusji:
- Jerzy Snopek historyk literatury, tłumacz
- Andrzej Przewoźnik historyk, hungarysta
- Csaba Kiss Gy. historyk literatury, polonista
- Iván Bába politolog, b. ambasador RW w Warszawie
- Gábor Hárs b. ambasador, poseł do parlamentu
- Jeszenszky Géza b. minister  spraw zagranicznych, ambasador
- Imre Molnár dyplomata, pracownik wydziału polskiego w ministerstwie spraw zagranicznych
- Tibor Szép sekretarz urzędu wojewódzkiego Pest
  i jeszcze wielu innych

14 marzec, godz. 11.00 - II dz. Budapesztu, plac J. Bema:
uroczystość składania wieńców przy pomniku bohatera Polski i Węgier gen. Józefa Bema.
godz. 16.00 - Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii (X dz. Állomás u. 10.):
Otwarcie wystawy "Wierni Polsce i Węgrom".

(b.)