Odszedł Endre Kondor

Kondor_EndreZ żalem informujemy, że w październiku 2010 roku po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł na wieczną wartę wieloletni członek PSK im.J.Bema druh harcmistrz Endre Kondor, współzałożyciel i wieloletni drużynowy powstałej w

1991 roku 513 budapeszteńskiej Polsko - Węgierskiej Drużyny Skautowej im.

Józefa Bema działającej przy naszym stowarzyszeniu. W dniu 30 października spoczął na cmentarzu przy ulicy Kozma nr 6 w X dzielnicy Budapesztu.

Był oddanym instruktorem Związku Skautów Węgierskich oraz Związku Harcerstwa Polskiego, a bardzo ważnym mottem Jego życia było pielęgnowanie ponad tysiącletniej przyjaźni i tradycji naszych narodów.

Cześć Jego pamięci! 

Zarząd PSK im.J.Bema