Zmarł Jerzy Kochanowski

jurekZ żalem informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2010 roku odszedł od nas Jerzy Kochanowski.
Jurek był wieloletnim, oddanym członkiem naszego stowarzyszenia, czterokrotnie pełnił funkcję wiceprezesa. Był współinicjatorem powstania kwartalnika "Głos Polonii" i do ostatnich swoich chwil członkiem jego redakcji. Przewodniczył Samorządowi Mniejszości Polskiej w Dunakeszi oraz był radnym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Żył zaledwie 58 lat.

Niech spoczywa w pokoju.

Pogrzeb odbędzie się 16 kwietnia, o godz. 12.00 (Rákoskeresztúri (Kozma-utcai) Új-köztemető, Budapest, X., Kozma u. 8-10. Kwatera Polska nr 56).