SPRAWDŹ CZY JESTEŚ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA!?

W związku z uchwałą Organu Przedstawicielskiego/Rady Stowarzyszenia z dnia 20 marca 2010 roku Komisja do Spraw Weryfikacji Członkostwa (Jadwiga Ambrusán Györgyné, Halina Csúcs, Hardy Danuta, Eugeniusz Korek, Wanda Mészáros, Anna Novottny, Andrzej Wesołowski), zakończyła pracę nad uaktualnianiem i weryfikacją listy członków Stowarzyszenia. 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną i 28 maja 2010 roku zamkniętą listę członków Stowarzyszenia, którzy pisemnie podtrzymali swoje członkostwo.
Prosimy o pilne skontaktowanie się z Zarządem/Komisją do Spraw Weryfikacji Członkostwa w przypadku braku lub błędnego zapisu imienia lub nazwiska.

Zaktualizowaną listę na dzień 27 maja 2010 roku, godz. 14.00 można ściągnąć w formie pliku (*.pdf) korzystając z wyróżnionego odnośnika: „lista członków Stowarzyszenia