Pamięc

W dniu 2 grudnia 2010 r. w Budapeszcie pożegnaliśmy naszą polonijną Koleżankę śp. Tamarę Fijałkowską długoletnią członkinię naszego stowarzyszenia. Żyła 84 lata.
Niech spoczywa w pokoju!